IGORREKO ANBULATEGIA – AMBULATORIO DE IGORRE

IGORREKO ANBULATEGIA – AMBULATORIO DE IGORRE

 Egun honeitan Komunikabideetan entzuten ari gara Osakidetzak eskualdeetako anbulategiak zarratzera doazela.

Ez dakit , iñork ez duelako informatu,  neurri honek Igorreko anbulategian nolako eragina  euki dezaken.

Momentuz Udaletxea, ANV eta Igorre danontzat , ixildu egin dira. Ez diñoe ezer.

Ez dakigu ezer komunikabieedan entzuten dana egia ba da, nolako jestiok egin diren  etab.Ixiltasuna.

Kuriosoa da ANV eta Igorre Danontzatek hartu daben jokabidea. Ba dakigi talde bi hauek ezer gutxi egin dabela hiru urte honetan, PNV hasitako lanak amaitzea ez ba da.

Anbulategiaren kasua desberdiña da.  PNV Igorreko Udaletxean gobernatzen egoanean Anbulategia  beraiek hartu eben ikur lez, eta gaukeo bederatzietatik arratsaldeko bostetara murriztzeko zurrumurrua zabaldu zanean, orduan PNV mugitu egin zan eta  arratsaldeko 8retarte zabalik mantentzea lortu eben.

A ta guzti be  ANV k eta horretarako sortutako  talde batek  itzelezko  iskanbila sortu eben aitzaki horrekin:

 Sinadura bilketa, batzarrak, pankartak “  Anbulategian urrizketarik ez “  lemagaz.

Baina PNV arratsaldeko 8retarte zabalik itxi eban  anbulategia.

Eta gero zer?. Gobernu aldaketa . PSOE etorri zan gobernura eta ezer esan gabe,  edo ANV eta Igorre danontzat enteratu gabe,  arratsaldeko 5etara aldatu eban. Orduan   ez eban egin batzarrik ez sinadura bilketarik. Orduan   ANV eta Igorre Danontzatek  , ixil-ixilik gelditu ziran , irentsi egin eben eta kito.

Y realmente me sorprende. Sorprende que  ANV e Igorre Danontzat  , en el Gobierno del Ayuntamiento de Igorre,  no digan nada sobre la próxima medida que sobre los ambulatorias comarcales va a tomar Osakidetza.

Realmente sorprendente cuando en tiempos del PNV en el Ayuntamiento de Igorre armaron la marimorena porque se rebajo una hora la asistencia sanitaria en el ambulatorio de Igorre  de 9 a 8 de la tarde.

Y ANV  y alguna otra plataformaza creada al efecto  organizaron  la recogida de firmas, pancartas con el lema “ No a los recortes en el Ambulatorio”, reuniones etc.

Y aquello acabó como acabó. El PSOE accedió al Gobierno vasco y de repente resuelven  que el horario finalizaría a las 5 de la tarde.

Y ya no hubo recogida de firmas, pancartas, ni nada. Silencio en el Ayuntamiento. Pero claro pero ya estaban el en poder ANV e Igorre Danontzat. Habían alcanzado el poder manipulando temas como el ambulatorio, variante y centro comercial.

Y ahora se decide otro recorte para el ambulatoria y ANV e Igorre Danontzat, no saben no contestan. Como si la cosa no fuera con ellos.

Bueno es lo que han hecho en estos tres años. Es decir NADA a parte de terminar los proyectos que inició el PNV, aceptar el proyecto España  y poner la bandera española en todos los carteles y por lo demás pasar el tiempo sin que la cosa se revuelva demasiado.

En estos momentos de incertidumbre queremos saber qué va hacer el Ayuntamiento ante la decisión de recortar aún más el  funcionamiento del Ambulatorio de Igorre.

Que se sepa no ha movido un músculo por lo que entiendo que al Ayuntamiento sólo le importó el Ambulatorio en la medida que le sirvió de excusa para que ANV e Igorre  Danontzat accedieran al poder.

Como conclusión: El ambulatorio de Igorre después de tres años dispone de unas magníficas instalaciones  y  un  horario sensiblemente menor que cuando el PNV gobernaba Igorre. Mientras tanto ANV e Igorre Danontzat callan.

Fdo: Manu Legarreta

7 respuestas

 1. Zure balorazio eta niragaz ez gara inora iritsiko.
  Baina HN-ANV bariantea, Anbulategia eta zentro komertziala bere ineresetarako manipulatu ebezala ez ikustea , ba ikustea nhai ez dalako da.
  Bestela Peli Aldapek zelan egin eben alegazio ofiziala , HBren izenean, barianteari buruz eta han ez zan aipatzen beste proposamena bat inondik be ez ¡.
  Nik datu batzuk bakarrik aipatu dautsudaz eta zuk zure sensasioak adierazten dozuz. Errespetagarriak bere zeureak.
  Ez dado argi HB-ANV eta Igorre Danontzaten helburua PNVeri alkatetza kentzea?. Hori be ez dozu ikusten?. Ze egitarau sinatu eben herriak bere lana kontrolatzeko eta baloratzeko?.
  Non dago dokumentu hori?.
  100o etxeren eraikuntza aipatzen dozu baian zein da ANV-Igorre Danontztent en proposamena?
  Ez da egia PNVk hauteskundeak irabazi ebazela?.
  Horrein ez dira datu objetiboak?.
  Bai zuek despotimso ilustradoa praktitzen dozue: Dana herriagaz baina herri barik.
  Hori esaten dozu aurrekontu partehartzailegaitik?. Eta herriak esaten dauana ze ekintzetara eroaten da?.
  Nik ez do ezagutzen behintzat.
  Oin herrien abazten» dau diñozu eta lehen nork abazten eban? Aingeru jagoleak?. Demagojia zeuretzako. Zer da herria foroetan batzartzen geran sei-zazpi pertsna .Hori da herria?. anda ya¡
  PNVk zer egin daben Igorren zuk ezagutube ez dozu egiten. Ah eta aurreko hauteskundetean zuen manipulazio eta gezur ta guzt be, PNV gehiengo absolutotik sei botora gelditu zan. Hori be datu objetibo bat da.

  Me gusta

 2. Nik balones con b ta zuk arrasoiak con s. Asi que niri lekziñorik ez, eskerrikasko.

  hiru urtetan udalean zer pasetan dan enterau gara, eta ezer in ezean ez zauriezan plenoak 15ero egingo, ez zalako ezer egongo esateko.

  Egie esan gehau gurot ezer ez itea Igorren 1000 etxe iten hastea baño, PNV-n gogoa zan moduen, iñori konsultau barik. Kuriosoa da; guk manipulau iten dogu eta zuok informau, ez? Dato objetiboetan oinarritute ganera, manda kojones. Ba nire dato objetiboan arabera PNV-k gauzek txarto ez, de puto culo ein zauzen, eta ANV-k hori herrien aurrean erakutsi zauenean herriek erreakzionau ein zauen. Zuentzako botoak baño ez direnak guretzat personak direlako, con voz y voto.

  udala iñoz baño transparenteagoa da, herriek iñoz baño partehartzeako fazilidade gehau dekoz, eta PNV ez dau udalean merezidu dauelako, apoltronaute egon zarie ta pentsetan zinduen karameloa zuen artean bakarrik jango zenduela, pero no no no. Txupadores los justos. Oin herriek ebazten dau.

  Me gusta

 3. Argitasun batzuk:
  Pluralean hitz egiten dozu eta nire blogean esandakoa nire iritzia bakarrik da.
  – Nik hamabostero plenoatarea zertan joaterik ez daukat. Lehengo arrasoia nire lanorduak ez daustalako baimentzen.
  -EAJ-PNV hauteskundeak irabazi ebezan , nahiz eta alkatetzarik izan ez.
  – Eta alkatetzea ez daukela anbulategiagaz zer ikusi zuk esango dozu , baina datoak hor dagoz. . Eta ez zan anbulategiagaitik bakarrik beste gai batzun manipulaziogaitik be bai.
  Nik esandako jasotakoa da eta datu objetiboatan dago.
  Besteal zelan uler daiteke HB bariantea hortik onartu eta gero hauteskunde besperan beste proposamen batzuk aniumatzen ibili?.
  Nora bialdu ziren anbulategiari buruz batutako sinadurak k?.
  Zentro komertziari buruz nola esan daiteke zein dan onena prezio konparazio bat egin barik eta gero ANV jende aasko zentro Komertzial handietan erosketak egiten ikusi?.
  Esan deutsudan lez nik zertan joan ez daukot plenora. Hori nire esbubidea da.
  Udalak informatu behar dau herria eta esan argi eta garbi nolako jestioak egin dabezan Osakidetzan aurrean, zenbat batzar egin dabezan etab.
  eta nik dakidanik orainart ixultasuna besterik ez dago.
  Nire galderak zehatzak dira eta oraindino ezdago erantzunik
  A eta Igorreko Udalaren funtzionamendua demokratikoa dala.
  Hori zu esaten dozu. Niretzat Udal gobernuaren inkapazidadea erakusten dau eta herrian izkutatzen da.
  Nola uler daiteke ANV eta ID artean pakto bat egitea ezer idatzu gabe, ezer jakin gabe zer egiteko gogoa daukien lau urte honetan.
  Pakto hori ez zan herriaren alde . Hori PNV kentzearren izan zen zen ANVk botere r apur bat ikutu dagian.
  Bestela zuk esango daustazu Alkateak nola koordinatzen dabezan komisioka bere sozioagaz ez ba da konpontzen .
  Berriro be PNVk irabazki ebezen haureskundeak eta sei botogaitik ez eben lortu gehiengo absolutoa.
  O sea que menos lobos¡.
  Echar Balones ( con B) nada eh?.
  Eta hiru urte honen barririk garratzitsuena zein dan ba dakizu? ba Hori : Hiru urte pasatu direla

  Me gusta

 4. Oin, lehen ez bezala, plenoak 15ero egiten dire. Joan eta galdetu baino ez dekozue. Eta ez dot pentsetan anv- igorre danontzat anbulatorioan asuntoagaitik dauzenik alkatetzan, igorreko pnv-n arazo interno eta externoakaitik baño. Es facil echar valones fuera, baia 3 urte ta gero asumidute auki beharko zenduen zuen merituekaitik ez zauziela alkatetzan, eta igorreko udalak oin 3 urte baño era demokratikoagoan funtzionetan dauela, pese a quien le pese. Irabazten jakiteko galtzean be ikisi ein behar da.

  Me gusta

 5. Tu lo has dicho Manu estos no hacen NADA, es la INACCION de Curro Lopez y Zapatero; pero eso si en EUSKALDUN.

  Me gusta

 6. honeik pentsetan dabe iñor ez dala konturatu zer egin eben momentu hartan. Baiña hori holana da. Helburua PNV udaletxeti ateratzea zan eta horretarako ahal ebezan gezur eta manipulazio guztiek erabile ebezan

  Me gusta

 7. Jode Manu, esaten dozuzen egiak itzelezkoak dire gero!!! Hemen igirten da, jentea mobitan dala komenidu danean bakarrik, eta boterea hartuteko. Holan joakie bizimodue. Lotsagarrie gure herriko udaletxearen egiteak, zeozer ein baldin badaurie.

  Me gusta

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: