IGORRE. AHORA ANV OBSTACULO PARA IGORRE

Y ahora Igorre depende del capricho del Alcalde. Me explico. De todos es conocido la situación de Igorre de que no podían disponer de Presupuesto para el 2011 , puesto que su socio de Gobierno Igorre Danontzat y el PNV habían votado en contra de la propuesta de la Alcaldía de ANV.

Aunque todos estaban de acuerdo en buscar puntos de encuentro sólo Igorre Danontzat y el PNV han llegado a un punto de acuerdo para que podamos disponer unos presupuestos adecuados para los tiempos que se nos vienen encima.

Es de felicitar a Igorre Danontzat y el PNV que hayan llegado a un acuerdo importante para Igorre.

 Desde el ANV sólo me consta su decisión de IMPONER a toda costa su propuesta sin contar para nada con las aportaciones del resto de los partidos.

 Sólo hay un obstáculo para poner en marcha el presupuesto acordado por Igorre Danontzat y el PNC, eL Alcalde.

Ahora se da cuenta de que el Alcalde es el que tiene la competencia para presentar el presupuesto y lo que hace es o se acepta el mío o no hay presupuesto.

 Es decir juego con mi balón y si no lo tengo yo siempre, nadie juega.

El último 17 el Alcalde pierde una nueva votación, puesto que no se acepta la modificación de crédito que él propone , en contra del presupuesto completo que Igorre Danontzat y el PNV .

Estoy seguro que ahora el Alcalde manipulara el acuerdo del lunes diciendo que con ello se impide no sé ( bueno sí sé) tal o cual obra, sin darse cuenta que desde el presupuesto total de Igorre Danontzat y el PNV, también se pueden encauzar todas esas actividades.

Al tanto con la milonga que el Alcalde o sus acólitos nos trataran de vender la moto de que efectivamente con el acuerdo del lunes se impide realizar una determinada inversión.

  A que a un muy corto plazo sale una comunicación de Alcaldía o sus acólitos en ese sentido. ¿ Tardará siete , diez días?. . Será a cuenta del pueblo? . ¿Lo pagarán ellos?. Al tiempo.

Según me informan alguien preguntó el lunes por el coste de la hoja informativa de Alcaldía y el Alcalde salió por la tangente. La pregunta era muy sencilla:

 Si esa hoja informativa de la Alcaldía lo pagó el pueblo y cuanto ha costado.

Y  la realidad actual de IGORRE es que esta gobernado por el Alcalde y dos concejalas.

Y es lo que hay. El Alcalde echa mano de lo que puede con tal de alargar la legislatura aún a costa de dejar a Igorre sin presupuesto.

Tiene una mayoría ficticia que quiere imponer las prerrogativas que una ley española le da como Alcalde en contra de la mayoría del Ayuntamiento.

El Alcalde lo único que tiene es su prerrogativa como alcalde de presentar los presupuestos que no lo os hará, si no son los que el quiere.

¿ Es eso lo que entiende de democracia participativa?.

Lo que el Alcalde y las dos concejalas lo que dicen es que siga la participación siempre que se haga lo que ellos quieran. Pero alguien les ha dicho que hay otra una vía de consenso y no de imposición y obstaculización que es más positivo para IGORRE.

9 respuestas

 1. Aurrekoan aiztu egin iatan. Zuk be egi borobilak ez dozu esaten eta ikusiko dogu nor dabilen azpijokoan eta matltzurkeriz..
  Eta ez dozu esaten zergaitik EAJ-PNVk ezetza emone eutson ANVko alkatean aurekztu eban kredito modifizikazioari.
  Nik dakidanetik esan eutsien Igorren aurrekontu oso bat behar ebala eta Igorre Danontzat eta EAJren akordioz ba egoala aurrekontu bat aurkezteko. Eta aurrekontu hortan ba egoan alkateak proposatzen eban inbersoarako partida zabalduta, hots Garakaiko zubiaren inbersioa..
  Hori dala Atutxa jaunaren ezetza textuinguru hortan izan zen eta ez zuk aditzera emon nahi duzunean.
  Gero etorri zan Alkatearen ezetza espainiar legeak Alkaterai emoten eutsola aurrekontua aurkezteko konpetentzia eta ez ebala aurkestuko beste taldeak adostutakoa.
  Horregaitik bihurtu da alkatea Igorrerako oztopo.
  Ondo dago jakitea zuek be zelan espainiar legediaren aurrean burua makurtzen zoiezela.
  Baina zuen gidoian ez da esaten EAJkoak direla espainolistak eta zuek superabertzelak?. Noski zuen abretzalometroagaz neurtuta.

  Me gusta

 2. Oraingoan eta lehen esandakotik aldatu egin dozu.
  Aurrekoan esandakoari arnasa barik gelditu zarala esan daiteke.
  Eta Alkatea hau garestia dala herriorako?. Noski baietz.. Oraindika ez dauste erantzun zenbat jestioa egin dabezan Jaurkaritzako eta Aldundiko maila politikoekin.. Eta orain URArekin egin dabena ikusi egin beharko geunke noiztik datorren.¡¡¡
  Azken partean arrazoia duzu. Isidor Sagarna ( nire doluminak sendi eta bere alderdikoei) hil zanetik ez dautsuela itxi betetzen bere aulkia. Hori horrela da eta ezin da ikatu, Parkatu nire hutsunea.
  Horrtan ararazoia duzu. Beraz hiru barik ,ANV lau zinegotzi izango leukez.
  Baina konturatzen zara esaldi horrekin gaur Igorren ANV eta Igorre Danontzakoekin artean ez dagola hartu emonik onartzen dozula?.

  Me gusta

 3. Beti zabiltzez alkate hau garestia ei dala esaten, ez dauelako dirurik lortzean herrientzako. Oin enterau barri naz 1500000 euro lortu dabezala zubi bat egiteko holan igorreko inundabilidadea asko hobetuko dalakoan. Da bitu nondik interes partidistak direla medio zuen alderdiko Atutxa sinegotziak kontra botau ei dau Pnv-ren mesedetan nahiz eta bera auzo horretan bizi eta jakitun izan arazo horren larritasunaz. Joko maltzurrean zabizie eta horreik geuzek jenteari ailegauko jakoz berandu barik. Eta diñozunean hiru sinegotzigaz gobernetan dabilela udala, apurbet eskatuko neuzkizu egien izenean esatea zegaitik dan, lotsa apurbet bazeunke jakitun Sagarna hil zoala eta ezin izan dauriela beste bat jarri lege faxista bati esker.

  Me gusta

 4. Bai hemen interes partidista, ba dirudi EAJk bakarrik daukela eta ANV eta alkatea birjiña eta pekatu bakoa dala.
  Orduan zelan uler daiteke Alakteak etxe bakotzera eta danok ORDAINDUTA agindutako horri ¿informatiboa?.
  Hori ez dago Maitzeari begira ?. Zuk uste dozu ikotik lengo egunena jausi nazela ala?. Eta beste gauza batzuk Alkateak egindakoak horretara begiratuta dauz: maiatzera.
  Gero ez dot ulertzen gai hontan zer pintatzen daben haurrekontu partehartzaileak. Argitu beharko geinke zer ulertzen dogun kontzeptu horretan.
  parte hartzea da esatea diru hau daukagu eta ez dago diru gehiagorik?. Ez zariel Igorreko historian lenengo egin dozuenok. Bere garaian PNV be hasi ebazan hazo batzarretan udaletxeko gaiak azaltzen.
  Orain ANVk agertzen dau gai hori bere legeladiko lorpen haundi bat lez.
  Baina zenbatek hartu dabe parte?. Egia da aurten itzelezko porrota izan dala eta sektorr batzun batzarrera inor ez dala joan?; Ze partehartzaile?.
  Eta ezetz esatearren ez haserretu. HB-ANVk PNVri hogeita hamar urtetan esan esutson ezeta edo abstenitu egin zan. Hori egiten ebanean HBk ez egoan herriaren interesen kontra?. Zer bozkatu zuen HBk kultur etxea eraikitzeko babestu eben aurrekontuetan?.

  Me gusta

 5. Ba dakizu Demokrazian gehiengo osoa ez ba dozu , akordiotara iritsi behar zarela.
  Hori gertatu iakon PNVri azkenengo hauteskundeetan: Hauteskundeak irabazi, baina alkatetza galdu.
  Hori da jokoa eta PNVk entzun izan dodan lez onartu egin dau. Ba dirudi zeuk ez dozuela onartzen horrelako konponkerik.
  Oraingo honetan Igorre Danontzat eta EAJ-PNV gehiengoa dira.
  Alkatearen ezina nire ustetan porrot handi bat da eta nire ustez ikusita nolako egoera daukon, dimitiru egin behrako leuke edo udal gobernuan bere gobernu bazkide direreni zesatu.
  Hori egiten da mundu guztian Igorren izan ezik. Eta Igorrek ba dauko aurrekontu bat eta nor da oztopoa?: Alkatea eta beragaz ANV.
  a, eta uste ba dozu nik hau onartu arren eta pozik egonik Igorrerako , Igorre Danontzatek eta EAJk gauza on bat lortu dabelalo ez dautsiedala egurrik emongo, ez nozu ezagutzen¡.
  Nik , bai Igorre Danontzateri eta bai ANVri beraiek egin daben lana edo ez lana kritikatu dot. Eta hemendik aurrera be horrela jarrautuko dot. Eta saiatu naz nire argudioak jartzen iñor desakalifikatu barik.
  Zuk zure iritzi blog honetan jartzen dozun lez. Zure iritzia deskalifikatu barik

  Me gusta

 6. EAJk interes partidistak (maiatzeko hauteskundeak) eta Igorre Danontzat-ek ordezkariren baten interes personalak herritarren interesen ganetik ipini dabez aurrekontuen inguruko eztabaidan.

  Aurtengoa laugarren urtea izan da Igorreko Udalak aurrekontuak modu parte-hartzailean egiten dauzala. EAJ agintean egoanean, hori “ezinezkoa” zala entzun behar izan genduan sarritan. Alkatetzara heldu eta ezina, egina bihurtu zan ekinari esker. Aurrekontu parte-hartzaileak, auzo eta sektore-batzar zabalak, herritarren ekarpenak, Udal Ba- tzordeetako beharra adostasuna lortzeko, aurrekontuen jarraipen-batzordeak… Ahal danik eta modu zabalenean ebaztea zelan gastau herriko diruak.

  Orain arteko bideari eutsita egin dira datorren urterako aurrekontuak, baina aurten, EAJ eta Igorre Danontzat-ek ez dabez babestu. Honek, aurrekontuen luzapena ekarri dau. Igorrek 2010eko aurrekontuak eukiko dauz 2011an be; alderdi guztien adostasunagaz onartu ziran 2010eko aurrekontuak. EAJ eta Igorre Danontzat-ek herri honen garapenaren aurretik ipini dabez hauteskunde aurreko giroa eta ordezkariren baten interes personalak. Gure partetik, akordioetarako borondatea daukagula berrestea.

  Me gusta

 7. Ai Manu Manu, ze pozik zauzen ID eta PNVk (por cierto lo utilizas en castellano) akordioa daukielako. Zuk zenbat bider egin dozu euren kontra? Zure blog hau irakurtea baino ez dago. Hamaika bider zugandik egurra hartu dabenak, orain lagun dozuz. Ai ai ai, hauteskundeak Maiatzean dira ezta?

  Me gusta

 8. Arrigarria. Baten saru eta bertan irainka argudiatu¡. hay que joderse.¡¡¡
  argitasun batzuk:
  1.- Nik hemen idazten ioatenean ez ioat egiten EAJ-PNVren izenean, neurean bakarrik-

  2.- Lotsabakook¡¡¡ diñok.
  Hemen lotsarik ez deukona ANV dok.
  Jakiña: Igorre Danontzatekoekin sozioak izan eta ez zarie gai aurreekontu batzuk aurrera ateratzen¡.
  Ez hori bakarrik Igorre Danontzat eta PNVk aurrekontu zirriborro bat adostu ieuriek, eta orain nor dok oztopo hori aurrera eroateko?: ALKATEA eta zergaitik ?,
  lege espainol batek aurrekontuak aurkezteko ahalmena emoten dautselako.
  Ondorioa: Igorre aurrekontu barik eta alkateak eta zinegozti bik¡¡ gobernatuta. Hori ez dok inpoziziñoa?
  Horregaitik zuen jestio porrota argi iauk¡¡¡.
  3.- Heman gorritan ez dan bakarra ANV dok¡. Hori guztia eginda bere sozioak oraindikan arnasaraik be ez iok hartu eta Igorre danontzta gobernuan jarraitzen dabelako.
  Hori Igorren bakarrrik pasetan dok¡¡¡

  Me gusta

 9. LOTSABAKOOK, INPOZISINOAZ PNV-K BERBA EITEA. GORRITU BE EZARIE EINGO GERO!

  Me gusta

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: