IGORRE- BARRI ON BAT – IGORRE UNA BUENA NOTICIA

 

IGORRE- BARRI ON BAT – IGORRE UNA BUENA NOTICIA EAJ-PNVk eta IGORRE DANONTZAT ek Igorreko Ezker abertzaleak aurrekontuari buruz euki eben bere iritzia aldatzea lortu dabe eta, horrela, Martxoak 28ko plenoan aho batez 2011 urterako aurrekontuak onartu dabez.

Igorrerako barri on bat da. Igorrek ez eban merezi bere aurrekontuak prorrogatzea.

Beraz Zorionak EAJ-PNV eta Igorre Daontzateri  lehengo unetik aurrekontu bat adostu ebelako.

 Baita be , Zorionak ANV ri bere iritzia zuzendu dabelako eta aurrekontuaren eztabaida, alkatetzea zeunkanez, mahaira ekarri dabelako eta beste alderdiakaz akordio batera iritisi dalako.

 Sí es una buen noticia.

En el pleno de 28 de Marzos EAJ/PNV e Igorre Danontzat consiguieron que la izquierda abertzale renunciara a algunas de sus propuestas para la elaboración del presupuesto y llegaran entre todos a un acuerdo para la aprobación del presupuesto.

Igorre no se merecía que se prorrogara los presupuestos. Igorre merecía unos presupuestos que llegan condeses de retraso pero al final llegan.

 Zorionak al EAJ/PNV e IGORRE DANONTZAT por al acuerdo al que llegaron desde un principio y que ha estado parado hasta ahora.

Zorionak también a la Izquierda abertzale, que detentando la Alcaldía,  ha posibiliatdo la discusión con voluntad  de llegar a un acuerdo y dejando todos algunos pelos en la gatera se haya aprobado , por fin, por unanimidad,  un presupuesto para IGORRE.

ZORIONAK

7 comentarios

 1. sobre quitar alcaldias, de eso sabeis mucho vosotros, que habeis hecho en ONDARROA, que hizo EGIBAR

  Me gusta

 2. Iritzi orekatua eta errespetagarria nahiz eta ados egon ez.
  Dana dala hemen alkatetza kentzeko helburua zuen gogotan bakarrik egon zan.
  Ez ahiztu zuen “asesoreek ” esaten ebena: ” alkatetza edozein modutara….”.
  EAJk irabazi egin ebezan hauteskundeak eta sei botogaitik ez eben lortu gehiengo absolutoa ( zuek be kontuak aterako zenduzalatan nago…), nahiz eta alkateza ez lortu.
  Eta ez da bau balio esatea, zuk esaten dozun lez, IDen euren jestioa desatre bat izan dala.
  Horren erantzulea Alkatea da, ANVko alkatea.
  Berak lideratu eta koordinatu behar ditu komisio guztiak, eta hori, zuk esan dozun bezala desastre bati izan da. Baina hori alkatearen errua izan da.
  Nola daiteke zure ekipo batek zure aurrekontu proposamenari enmendakin oso bat planteatzea?.
  Alkateak duintasunik politikorik izan ba eban urrengo minutuan zinegotzi bi hoiek zesatu egin behar ebezan?.
  Zuk uste dozu , zuk esaten dozun moduan zelako jestio mota izan daben IDkoek kontutan hartuta hori ona dala Udaletxerako?. Ez, Hori igorrerako kaltegarri izan da.
  Hemen zuen alderdikeriagaitik bakarrik kendu zenduan PNV alkatetzatik eta ez herriaren interesagaitik.
  Eta nik dakidanetik PNV beti bere egitarua aurrera eroaten saoazti da.
  Nahiz eta askotan itzelezko kostu politokoa izan , azkenengoan gertatu zan moduan.
  Baian or dago berak egindakoa, Kultur etxea, bariantea, Igorreko oedernizazioa eta abar luze bat. Ogeita hamar urtetan egindakoa eta hori hor dago.
  Aurrekontuaren kasuan hemen gobernu taldearen porrota eta alkatetzaren porrota dago. ANV eta ID paktoaren porrota.
  Zuek ados egon ezkero ez zenduen behar EAJ-PNVrik.
  Azken finean hori da nahiz eta zuk ANVren itzelezko lorpen lez aurkeztu gura.
  Baina hori be normala da. Eta ziur aski nik be hori egingo neuke…

  Me gusta

 3. Zure berbetatik Manu eztait ez ete dodan hau aitu, balitike erratuta egotea baina nahiz eta EAJ izan ANVgaz batzartu dana eta aurrekontuak bien artean adostas (segitan dot esaten aurrekontu honeek askoz be antz gehiago daukiela alkatetzak aurkeztutakokandik, EAJk proposatu dauzenakaz baino) berez ID be horren ostean egon dala? Hori holan bada IDk gauze asko itxi ditu bidean, eta EAJ alkatetzatik kentzeako helburuagaz aurkeztu zan alderdia, EAJgaz batera orain? Ufff, a zelango bildurra, IDren jarduna, eskerrak ezin izan dabezala gauza asko baldintzatu Udalaren lanean baina nergargarria izan da euren gestinoa, akats larri bat izango litike orain EAJk eta IDk bat egitea. Ez naz sartuko ni be beste balorazino batzutan, nok galdu dauan denporea, mankomunidadea gai izango dan emakume plana aurrera eroateko? Denporak ipiniko dauz gauzak bere lekuan baina azkenengo lau urteak demostrau dabe herri hau beste modu batera be gobernau leitekeala. Eta ondo egin dirala gauzak, nik uste dot batzutan alderdikeriak alde batera itxi behar dirala eta herriarentzat onena topau.

  Me gusta

 4. Beno ados ez egon arren zure iritzia da eta berau errespetagarria da. Prozesoa zelan izan dan dan , zuk esan dozun modaun izan daiteke edo beste modu batera ere.
  Baina hemen gai sakonean zera dago, zelan ANVk, teoriz behintzat, gehiengo izanda hiru hillabete galdu dabezan bere aurrekontua aurrera ateratzeko. Baina hau beste balorazio bat da.
  Dana dala gai batzuk urtengo diran ala ez denporak esango dau. dana dala ni ziur nago aurrera irtengo dala. Hau be nire balorazio bat da.
  dana dala interesgarria, desadostasunatik, interesgarria zuk aipatutakoa formaz eta mamiez.

  Me gusta

 5. Manu, uste dot aurrekontuak EAJk eta ANVk adostu dabezala eta IDri ez jakola beste erremediorik gelditu baiezkoa emotea baino ostean eperdia agirian gelditzen ziran. EAJ eta ANV batzartu dira pasa dan astean eta ez IDgaz (egon zaite zure alderdikoakaz, eurak informauko zaitue). Eta gehiago esango neuke alkatetzak proposatu dauzen 3 aurrekontu proposamen desbardinen antz gehau daukola onartu dan aurrekontu honek EAJren azken proposamenarena baino. Emon errepaso bat ostean eta konparatu. Eta Arratiako Udalen Mankomunidadeak inoz egin dau Arratia mailako proiekturik? Bardintasun planik ezta handik etorriko eta zeozer badator euren burua zuritzeko izango da. Orain badabizela zeozetan esan eban EAJko bozeroaleak azken aurreko plenoan, baina Igorreko Udalagaz ez dira harremanetan ipini, baina EAJkoak zeozer badakie… Areatzakoak eta badakie zeozer, baina Igorrekoak ez ze eztira harremanetan ipini Udalagaz gai hau tratetako… Ai ai ai honek ez dauka usain onik. Itxaron beharko dogu bai, bagilea, garagarrila, abuztua, urri lehenengoa, urri bigarrena… noz arte?

  Me gusta

 6. En tu pregunta veo que no hay ironía alguna sino que es directo.
  Yo estoy de acuerdo con el plan de Igualdad porque me tome la molestia de leerlo y es un buen estudio que ofrece una perspectiva necesaria para Igorre.
  Sería bueno que tambien dicho docuemnto se tradujera al español.
  No creo que contra ese plante esté nadie en Igorrre.
  hora bien, dicho esto , tambien me parece bastante razonable que, como se dije, se esperara al resultado de las eelcciones y que el sigueinte Ayuntamiento con caracter de urgencia adoptara una decisión que bien podría ser adoptada a nivel de Arratia con lo que se ofrecería una perspectiva y un ámbito de actuación más amplio.
  Si no se consiguiera esto sería partidario de que Igorrre siguiera su propio camino.
  Pero por esperar hasta Junio no creo que se desvalorice el estudio. Personalmente pienso que es mejor adoptar una decisión estructural sobre este tema que coyuntural.
  Creo que en esto podremos estar en desacuerdo en ritmos etc, pero no en el fondeo del asunto

  Me gusta

 7. un poco de ironia noto en tu mensaje, ahora tambien arrimando el ascua a tu sardina. Estas de acuerdo tu tambien en no contratar una tecnico de igualdad? Tambien con ironia.

  Me gusta

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: