PRENTSA DOSSIERRA-DOSSIER DE PRENSA

Sin título-1

Titularrak:

HEZKUNTZA, EUSKARA, HEDABIDE, KULTURA, GAZTEDIA

ESTATUA, KONGRESU ETA SENATUA

BAKEA, MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK

EKONOMIA, OGASUNA, ENPRESA, DIGITALIZAZIOA, FUNTZIO PUBLIKOA,CÓDIGO ÉTICO

TU LANKIDE – KOOPERATIBAK – ARIZMENDIARRIETAREN LAGUNAK ELKARTEA

ETXEBIZITZA, TURISMOA, GASTRONOMIA, KOMERTZIOA

IGORRE-GAZTEGUNEA

IGORRE GAZTEGUNEA

El día 17 de Julio se había convocado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Igorre. Eran puntos de trámite en el orden del día.

No obstante entre ellos destacaba el punto referido  a la modificación de crédito para  la contratación con  las entidades de ahorro de un crédito de 300.000 € para la compra del local destinado para Gaztegune.

Todo parecía normal pero si uno lee la página de BILDU Igorre da la impresión que hemos estado en plenos diferentes.

En dicho Pleno, a diferencia de lo que expone la pagina BILDU Igorre,  nadie habló de que se  estuviera en contra de dicho Proyecto. Al contrario. El Alcalde, concejales y público ( no demasiado) pudimos oír  de boca de la portavoz el EAJ-PNV que se estaba  a favor de dicho proyecto  y que  siempre lo habían estado.

Es por ello que en este punto la página de EHBILDU es evidente que miente.

Primero y último trámite por el pleno del Ayuntamiento

Todos/as los /as asistentes pudimos oír repetidas veces que el proyecto presentado era comenzar la casa por el tejado.

El EAJ-PNV reclamaba que el proyecto era suficientemente importantes para el pueblo como para que se adoptara una vez estudiados todos los informes que el caso requería.

A pesar de que el Alcalde insistiera repetidamente, que aunque él no los había visto, había informes.

 Ni informes técnicos, ni de proceso de participación, ni de gestión. Allí no había nada. Allí nadie había visto nada.

 Asimismo la portavoz del EAJ-PNV dijo claramente que para su formación este era el último momento  para que , sobre este tema, su partido pudiera decir su opinión sobre el proyecto presentado en un pleno, puesto que una vez aprobado, el Alcalde  , por sus  competencias legales , podía firmar el crédito sin pasar  por el pleno.

Era claro que con las argumentaciones explicadas por la oposición, el procedimiento propuesto por BILDU era una auténtica chapuza.

Allí no se solicitaba un voto afirmativo al proyecto( que no existía) , el objetivo de todo ello  que , sin tener información alguna,  se ofreciera al Alcalde y Bildu un cheque en blanco para que pudieran iniciar el proceso.

Los argumentos expuesto por EAJ-PNV están claros . me parecen de peso y  en el siguiente documentos están perfectamente resumidos:

Teniendo en cuanta que  todo este proyecto puede ascender a más de 1.300.000€, en ningún momento se ha explicado cuál va a ser el procedimiento de financiación  o si este proyecto  pudiera condicionar  otras inversiones importantes para el pueblo. Allí nada se dijo  y para mí desde luego todo ello es muy serio toda vez que no se ve  cuál será su sistema  de financiación.

Por otra parte en ningún momento se ha explicado cuál será su modelo de gestión y en que mediada se incrementará el gasto corriente de Igorre.

Lo que se pretendía en dicho pleno era aprobar inmediatamente  un proyecto presentado sin ningún informe y dejarlo en manos del Alcalde. Eso se ha conseguido con los votos de EH BILDU.

No obstante si deseas  ver el informe leído por el EAJ-PNV en dicho pleno clica aquí:

gaztegune castellano

Que los/as ciudadanos/as de Igorre saquen sus conclusiones.

 

 

IGORREKO GAZTEGUNEA

IGORREKO GAZTEGUNEA

Uztailaren 17an, Igorreko udaletxeko osoko bilkurara joateko aukera izan neban.

Bertan tratatzen ziren puntuak tramitekoak ziren, baina euren artean, baegoan bat garrantzizkoa dana.

 Bertan GAZTEGUNErako lokala erosteko, 300.000 euroko mailegua  eskatzeko kredito modifikazioa planteatzen zan.

Egia esan BILDUre Facebookeko orria irakurrita ondoren, pleno ezberdinetan egon ginela dirudi.

Batzar hortan inork ez eban esan Gaztegune proiektuaren aurka egoanik; alkateak, zinegotziek  eta publikoak (jente asko ez ginan egon), argi eta garbi entzun gendun EAJ-PNV ez egoala Gaztegune proiektoaren aurka,  alde egoala baino .

Beraz gai hontan BILDUK gezurra esaten dau.

 Lehen eta azken tramitea osoko bilkuratik.

EAJ-PNVri argi eta garbi euntzun geuntson planteatzen hasi diren  prozedura hau,  etxea teilatutik hastea zala.

EAJk proposatzen zuen gai hau herriarentzak nahiko garrantzitsua dala eta erabakia txosten guztiak mahai gainean egozala hartu behar dela.

Nahiz eta alkateak esan txosten  teknikoak ba zeudela, han inork ez gendun ikusi inolako txostenik,  ez teknikorik , ez parte hartzeko jarraitu dan prozedurakorik, ez proiektuaren kudeaketarakorik. Han ez egoan ezer.

 Baita be, EAJko ordezkariak argi utzi eben, euren iritzia osoko bilkuran esateko  hau zela momentu bakarra; tramite  hau  pasatuta gero  gai hau osoko bilkurara berriro ez zelako etorriko, alkatea ,bere legezko  ahalmenez, nahikoa zalako mailegua sinatzeko.

Oposiziokoak arguditzen ebenagaz, BILDUk aukeratutako prozedura txapuza bat zela ikusten zan.

Han ez zan eskatzen proiektoari baiezkoa, nahi zana, hau zan helburua: ezelako informazio barik, Alkateari eta BILDUri txeke zuri bat eskeintzea.

EAJren arrazoiak argi dagoz eta laburbilduta hemen azaltzen dira; nire ustez pixudun arrazoiak:

Kontutan izanik proiektuaren kostua 1.300.000 €koa zala han ez zan azaldu diru hori nondik ordainduko dan, ezta kantidate horrek Igorreko beste eginkizun batzuk arrriskuan jarri leikezanik  edo ez.

Han ez zan ezer esan eta nire ustez hori oso serio da. Beraz  ez zan argi ikusten zelan izango zan finantziazino sistema.

Nondik ordainduko dau Igorrek?. Herriak ez ete dau jakin behar zelan aterako dan diru hori?

Horrez gainera, ez da ezer esaten lokal horren eguneroko kudeaketari buruz  eta herriaren gastu korrontea zenbat igoko dan.

Osoko bilkuran nahi zana lehenbaitlehen aprobatzea zan  eta  alkatearen esku iztea. Eta hori BILDUren botoakaz lortu da.

Dana dala EAJren txosten osoa  irakurtzeko klikatu hemen gaztegune euskeraz (1)

Herritar bakoitzak atera daizela bere ondorioak.

 

A %d blogueros les gusta esto: