BAROMETRO DEL CIS- ABRIL DE 2018

CLICA

BAROMETRO -CIS- ABRIL DE 2018

Anuncios

ZEANURIKO ERROTEN XIII-IBILALDIA

ZEANURIKO ERROTEN XIII-IBILALDIA

Darorren Maiatzak 6  Zeanuriko Joko Alaik  antolatuta, baiatorku kultur ekitaldia danbaladea. Errotak ikustea da oraingoa.

Domeka goiz eder bat igaro nahi ba dozu, zatoz Zeanurira. Zatoz Zeanuriko Erroten XIIIgarren ibilaldira.!!

Informaziorako  klikatu

ZEANURIKO ERROTAK-KARTELA- 2018

Zeanuriko Erroten XIII. Ibilaldia

EAJ-PNV-PP-2018 ESTATUKO AURREKONTU OROKORRAK-PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

KLIKATU- CLICA

Elkarrizketa aldia Kataluniarentzat eta pentsio guztiak igotzea, EAJ-PNVk 2018ko Aurrekontuei ezarri dizkien baldintza nagusiak

Diálogo para Catalunya y subida de todas las pensiones, claves de EAJ-PNV para los Presupuestos de 2018

 

Balamasedako bizi nekealdia

Ratapplan, rataplan, rataplan Balmasedan hasi da danbor otsa.

Balmasedako bizi nekealdia gertatzen hasi dira.

Beno egia  esan prestaketa pertsonaiak  , arrasoi artistikoak dirala ta, ile  eta bizar  luzeak  izten hasi ziranean hasi zan.

Honen ostean  urteroko gertakizun eder hau aurrera ateratzeko herri oso baten konpromisoa.

Nekealdi  ezberdin bat, begirune handikoa, pasatazea nahi ba dozu zoaz Balmasedara Astea Santuko nekealdiaz gozatzera.

Balmasedea eta Enkarterria Astea Santua igarotzeko toki eder bat.

Informazio gehiagorako klikatu

 

ASOCIACION VIA CRUCIS VIVIENTE DE BALMASEDA

ENKARTUR

Pasion Viviente de Balmaseda

Ratapplan, rataplan, rataplan ya han comenzado a retumbar los tambores en Balmaseda.

Comienza la preparación de la Pasion viviente de Balmaseda .Bueno  en realidad hace mucho que se inicio desde que los personajes comenzaron a dejarse barba o cabellera por prescripción artistica.

Ensayos, ilusion, nervios y, sobre todo,  deseos de que todo salga bien.

Detras todo un pueblo en marcha para sacar adelante esta hermosa cita anual.

Si deseas pasar una Pasion viviente diferente, respetuosa acude a Balmaseda.

Balmasda  y Encartaciones  un buen lugar para pasar la Semana Santa.

Para mas información  clica

ASOCIACION VIA CRUCIS VIVIENTE DE BALMASEDA

ENKARTUR

 

 

 

Pentsioen osasuna berreskuratu.Lordes Idoiaga Urkia

Sistema Publikoaren egoera larriaren ardura Espainiako gobernuek dute, ez baitituzte Toledoko Hitzarmenaren irizpideak bete (1996). Hitzarmen horrek zehaztu ditu, hain zuzen, bai pentsioen jasangarritasuna, bai etorkizuneko erronkei aurre egiteko bidea ere.

Toledoko hitzarmenak Kongresuko alderdi politiko guztien babesa jaso zuen, baina, tamalez, interes politikoek adostasun berriak lortu ahal izatea galarazi dute. Horregatik, ezinbestekoa da pentsioen gaia “gatazka” politikotik at uztea, adierazpen eta pankarta oportunistak alde batera uztea eta proposamen zehatzak egitea. Izan ere, aukera dago, borondatea izanez gero, oinarrizko pentsioen finantziazioa, balio handitzea (rebalorizazioa) eta berme- arazoak eteteko.

Finantziazio-defizitari aurre egiteko, beharrezkoa da, bai gizarte-kotizazioen kutxaren eta Erreserba Funtsaren erabilera legalki babestea eta kotizazio-hobariak beste baliabide batzuekin finantzatzea. Horrez gain, ezinbestekoa da langabezia-tasa jaistea kalitatezko lanpostu egonkorrak sortuta; zerga bidezko finantziazio-eredu berriak bilatzea (alkohola, erregaiak, BEZ-a…, Europako erreferentziak) eta hain beharrezkoak ez diren ataletan gastu publikoan aurrezkia lehenestea ere bai: aireportuetan, defentsa-gastuetan, defizit publikoa hobetuta…

Bestalde, ezin da askoz gehiago itxaron pentsio baxuenei irtenbideak bilatzeko. Ildo horretan, premiazkoa da galdutako erosteko ahalmena berreskuratzea eta galdutako ahalmen hori bermatuko duen balio-handitzedun sistema berrezartzea. Baita, gaur egungo etena gainditzeko, pentsio baxuenen balioa handitzea eta beharrezkoak diren oinarrizko pentsioen bermea ezartzea ere.

Horrez gain, bereziki garrantzitsua da alargun-pentsioen kalkulua berrikustea. EAJ-PNVtik pentsio horren zenbatekoa hobetzea aldarrikatzen dugu, justizia sozialaren alde; bestelako errekurtsorik gabe dauden milioika pentsiodun (emakume alargunak, batez ere) ezin dira benefizentziaren menpe bizi.

Halaber, haratago joanda, nahitaezkoa da pentsioen transferentzia lortzea Euskadin etorkizuneko marko propioa eraiki ahal izateko. Horrela, hausturarik gabeko adostasun politikotik abiatuta, egungo eta etorkizuneko pentsioei irtenbide egonkorra emateko bidea jorratzen hasiko gara. Gure proposamena da pentsioen osasuna berreskuratzea.

Lourdes Idoiaga Urkia
Oñatiko EAJ-PNVko zinegotzia

Recuperar la salud de las pensiones.Lourdes Idoiaga Urkia

La responsabilidad de la grave situación del Sistema Público de Pensiones es de los diferentes gobiernos españoles que no han cumplido las directrices del Pacto de Toledo (1996) que fijaba la ruta para sostenibilidad del Sistema y hacer frente a los retos futuros.

El Pacto contó con la aprobación de todos los partidos políticos del Congreso pero los intereses partidistas han torpedeado nuevos consensos por lo que consideramos prioritario sacar las pensiones de la “guerra” partidista, pasando de declaraciones o pancartas oportunistas y formular propuestas concretas. Con voluntad, es posible atajar los problemas de financiación, revalorización y garantía de pensiones mínimas suficientes.

Para superar el déficit de financiación , entre otras cuestiones, es necesario: blindar legalmente el acceso a la caja de cotizaciones sociales y al Fondo de Reserva; financiar con otros recursos las bonificaciones de cotización; de máxima importancia reducir la tasa de desempleo generando empleo de calidad y estable; buscar nuevos modelos de financiación vía impuestos (en Europa s/alcohol, carburantes, IVA etc.); priorizar ahorro en el gasto público para este objeto (aeropuertos innecesarios, gastos de defensa, mejorar el déficit público) etc.

Por otra parte, es inaplazable buscar soluciones para las pensiones más bajas. Urge restablecer un sistema de revalorización que garantice el poder adquisitivo recuperando lo perdido; aplicar una revalorización superior a las pensiones más bajas para eliminar la brecha actual; establecer la garantía de una pensión mínima suficiente etc.

Además, es especialmente necesario reformar el cálculo de la pensión de Viudedad. Por justicia social, reivindicamos la mejora del cálculo de esta pensión, con el fin de evitar la condena a la beneficencia de millones de pensionistas (básicamente viudas) sin otros recursos de supervivencia.

Pero, sobre todo, urge lograr la transferencia de la competencia de pensiones para crear un futuro marco propio en Euskadi para que, desde un consenso político sin fisuras, se trabajen fórmulas para dar una solución estable a las pensiones actuales y futuras. Recuperar la salud de las pensiones es nuestra propuesta.

 

Lourdes Idoiaga Urkia
Concejala de EAJ-PNV – Oñati

A %d blogueros les gusta esto: